ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Датум: 23. Mart 2022 11:08 Категорија: Новости и обавештења


Пробни завршни испит се реализује у петак, 25.3.2022. (тест из математике од 13:00 до 15:00) и суботу, 26.3.2022. (тест из српског језика од 9:00 до 11:00 и комбиновани тест од 11:30 до 13:30).

   У циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит, пробни завршни испит биће одржан у свим основним школама по следећем распореду:

- У петак, 25. марта 2022. године, у 13 часова, полагање пробног теста из математике

- У суботу, 26. марта 2022. године, у 9 часова, полагање пробног теста из српског/матерњег језика

- У суботу, 26. марта 2022. године, у 11.30 часова, полагање пробног комбинованог теста из биологије, географије, историје, физике и хемије. 
     
      Из тог разлога часови у петак, 25.3.2022. у матичном објекту ће бити скраћени на 30 минута. Поподневна смена почиње у 15:10.

     
      Ученици свих разреда матичног објекта ће у петак похађати редовну наставу са скраћеним часовима. 

      Решавање тестова траје 120 минута

     Пробни завршни испит одржаће се у школи, у групама ученика, не већим од 15 у учионици.

     Ученици су дужни да на дан испита дођу у унапред предвиђено време. Одељењске старешине ће их сачекати у школском дворишту и проверити да ли су понели све што им је неопходно за испит тог дана.

Сви ученици осмог разреда наше школе биће поређани по азбучном реду на јединственом списку. Сви ученици раде тест у исто време.
 

Важно!!!

На пробни завршни испит понети ђачку књижицу у којој је залепљена налепница са идентификационим бројем и оверена фотографија печатом школе. Уколико је фотографија из млађег узраста и није препознатљив лик на њој, залепити новију фотографију на последњој страни књижице и оверити је. Стара фотографија остаје на првој страни.

Сваки тест траје по 120 минута – не излазити пре него што се неколико пута не провери тест.

На испит из српског језика треба  понети: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

На испит из математике треба понети: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

За полагање комбинованог теста понети: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

Све личне ствари се остављају на предвиђено место, испред просторије за полагање. Употреба мобилних телефона, дигитрона... није дозвољена.

На столу за рад сме да стоји само наведени прибор и евентуално флашица воде.

Дежурни наставници су ту да воде рачуна да тестирање прође у најбољем реду и да одговоре на питања која пре тестова ученици могу имати. Имати на уму да наставници не предају предмете које ученици полажу и  из тог разлога се не постављају питања која се тичу градива које се полаже. Водити рачуна о правилима понашања на тесту. Није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ако се ова правила не поштују, након опомене, ученик ће бити удаљен са пробног испита.

Тест решавати према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на почетку самог теста.

Када се заврши са израдом теста, позвати дежурног наставника подизањем руке и  након предаје теста напустити простор.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 и последњих 15 минута тестирања. Не задржавати се у холу или у дворишту школе. Тиме се ремети рад других ученика.

     Пробни завршни испит верна је симулација процеса завршног испита, где ученици и запослени пролазе кроз утврђене процедуре испита – време доласка, потребан прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго. Циљ организовања пробног завршног испита је и провера колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. 

Видео упутство за употребу обрасца 41
Uputstvo za obrazac . Потребно је да се са овим упутством упознају директори, одељењске старешине, дежурни наставници и ученици.

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремили су испитни материјал који је достављен школама преко надлежних школских управа.

Свим ученицима и запосленима школе желимо успешан предстојећи пробни завршни испит.