ЗАВРШНИ ИСПИТ

Драги наши осмаци,
 Како вас очекује завршни испит и упис у жељену школу, дајемо вам на располагање линкове на којима можете наћи неопходне информације у вези са завршним испитом.
Желимо вам пуно среће у раду, припремању, полагању пробног и завршног испита, као и упису у средњу школу!

ШКОЛСКА 2022/2023.   
СИСТЕМ БОДОВАЊА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Број бодова које ученик носи из школе се израчунава тако што се просек оцена на крају школске године шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, множи са бројем четири. То значи да успех из сваког од ова три разреда може да донесе највише 20 бодова.

Ево како можете да израчунате број бодова:

Успех из основне школе – највише 60 бодова

 • Просек оцена на крају шестог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)
 • Просек оцена на крају седмог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)
 • Просек оцена на крају осмог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)

Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

 • Тест из српског језика – резултат са теста помножи се са коефицијентом 0,65 (највише 13 бодова)
 • Тест из математике – резултат са теста помножи се са коефицијентом 0,65 (највише 13 бодова)
 • Комбиновани тест – резултат са теста помножи се са коефицијентом 0,7 (највише 14 бодова)

Укупан број поена ученик може да израчуна тако што сабере бодове које носи из школе и бодове освојене на сва три теста Завршног испита. Максималан број бодова може бити 100.

За упис у четворогодишњу средњу школу и гимназију, потребно је да ученик има у збиру најмање 50 бодова. Уколико је то мањи број ученик има право да упише само трогодишње образовне профиле средњих школа.


   УПУТСТВО ЗА ОСМАКЕ ПОВОДОМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

На завршни испит излазе сви ученици осмог разреда. Сви ученици су дужни да изађу на испит јер без њега не могу добити уверење о завршеном осмогодишњем школовању.

Завршни испит се састоји од три теста и полаже се три дана:

 • ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 • ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
 • КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Ученици су дужни да, на дан испита, дођу у унапред предвиђено време. Одељењске старешине ће их сачекати у школском дворишту и проверити да ли су понели све што им је неопходно за испит тог дана.

Сви ученици осмог разреда наше школе поређани су по азбучном реду на јединственом списку. Сви ученици раде тест у исто време.

Важно!!!

На испит морате имати ђачку књижицу у којој је залепљена налепница са идентификационим бројем и оверена фотографија печатом школе. Уколико је фотографија из млађег узраста и није препознатљив лик на њој, морате залепити новију фотографију на последњој страни књижице и оверити је. Стара фотографија остаје на првој страни.

Сваки тест траје по 120 минута – не излазите пре него што неколико пута не проверите тест.

На испит из српског језика треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

На испит из математике треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

За полагање комбинованог теста треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

Све личне ствари морате оставити на предвиђено место испред просторије за полагање. Употреба мобилних телефона, дигитрона... није дозвољена.

На столу за рад сме да стоји само наведени прибор, тест, налепнице са кодовима, ђачка књижица и евентуално флашица воде.

Дежурни наставници су ту да воде рачуна да тестирање прође у најбољем реду и да одговоре на питања која пре тестова можете имати. Имајте на уму да наставници не предају предмете које ви полажете те им не постављајете питања која се тичу градива које полажете. Водите рачуна о правилима понашања на тесту. Није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ако ова правила не поштујете, након опомене, бићете удаљени са испита.

Тест решавате према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на почетку самог теста.

Када завршите са израдом теста, треба да позовете дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напустите простор.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит првих 45 и последњих 15 минута тестирања. Не задржавајте се у холу или у дворишту школе. Тиме реметите рад других ученика.

 

САВЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ

 • Прочитајте пажљиво свако питање и сваки задатак;
 • Прво решавајте задатке за које сте сигурни, а затим остале задатке;
 • Добро размислите о свему, не журите, времена има сасвим довољно;
 • Пре него напишете хемијском оловком проверите;
 • Тестови су штампани на ћириличком писму. Водите рачуна да правилно попуњавате одговоре поштујући дато писмо;
 • Препоручљиво је да прво одговоре пишете графитном оловком, а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се признају само одговори написани хемијском оловком и одговори који нису преправљани.
 • Податке на омотници теста попуните прво графитном оловком (штампаним словима, ћирилицом, име, име родитеља са идентификационе картице,презиме и идентификациони број), а затим хемијском оловком. Грешке не смеју да се исправљају већ цео тест мора бити замењен јер пролази кроз скенер.
 • Идентификациона налепница се лепи на предвиђено место на омотници теста тек на крају када се провере сви подаци.
 • Тестови не смеју да се гужвају, шарају или на било који други начин оштећују јер неће моћи бити скенирани.

 

КЛИК НА СЛИКУ - МАЛА МАТУРА

 

Упис у средњу школу

Постављени материјали односе се на процедуре из претходних година, што мислимо да може да Вам користи као оквир за разумевање процеса. Уколико буде потребно, накнадно ћемо унети исправке и допуне у складу са будућим упутствима Министарстава просвете, науке и технолошког развоја. Верујемо да неће бити великих промена, али сваки детаљ је битан током уписа осмака.
Клик на слику!


 

 

 

КАКО САВЛАДАТИ ТРЕМУ ПРЕД ЗАВРШНИ ИСПИТ?


Ево корисних информација и савета за осмаке.
Пуно среће и успеха на Пробном завршном и Завршном испиту, жели вам стручна служба школе!
 ПАНО МОТИВАЦИЈА        
 

ВОДИЧ ЗА ИЗБОР ЗАНИМАЊА

 
ВОДИЧ ЗА ОСНОВЦЕ - КЛИК НА ЛИНК 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА - КЛИК НА ЛИНК