ОШ ,,РАДА МИЉКОВИЋ“ ЈЕДНА ОД 32 ШКОЛЕ У РС КОЈА ЈЕ ИЗАБРАНА ЗА УЧЕШЋЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ПИЛОТ ИСТРАЖИВАЊУ O ГРАЂАНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ ICCS 2022

Датум: 29. Novembar 2020 19:14 Категорија: Новости и обавештењаОШ ,,Рада Миљковић“  у Јагодини једна је од 32 школе у РС која је изабрана да учествује у међународном пилот истраживању o грађанском образовању ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study), које се по први пут организује у Републици Србији.
ICCS истраживање организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – ИЕА. Реч је о независној међународној организацији која окупља националне истраживачке институције и различите владине агенције.

     Носилац овог истраживања у Републици Србији је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а потписник спровођења студије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Истраживање се бави знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву. Обухваћене области су: одрживи развој и глобално грађанско образовање, дигитално грађанско образовање (коришћење ИКТ-а за учешће у друштвеним и политичким дешавањима), миграције и разноликост, ставови младих људи о политичким системима (поверење у институције, систем) и индивидуално осећање слободе и безбедности.
     Пилот истраживање је реализовану 25.11.2020. године у матичном објекту ОШ ,,Рада Миљковић“ у Јагодини. У истраживању су учествовали ученици 8/2 и 8/5, који су добили саагласност родитеља, као и директор школе и 15 предметних наставника који предају ученицима осмог разреда. Школски координатор пилот истраживања је педагог школе Драгана Божовић, а администратори истраживања су психолог школе Сашка Стојановић и наставник биологије Љиљана Глођовић Пантић.
      У овом истраживању учествује велики број земаља из целог света.
      „Учешће ученика у овом пројекту не утиче на њихову оцену или напредак у школи, школе неће бити извештаване о појединачним резултатима за сваког ученика, већ ће резултати бити приказани  на глобалном нивоу. Ученици  су попуњавали тест књижице и Упитник за ученике под шифром, те Завод нема увид у имена свих који су учествовали у истраживању“, истакла је  директорка школе, Сања Прибаковић која је у потпуности  свесна важности овог пројекта и изразила је велико задовољство поводом учешћа ученика  школе у овом истраживању.
      „Захваљујемо се свим ученицима на учешћу и доприносу који су дали у Међународном истраживању о грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (ICCS) 2020.“ – поручују координатор и администратори овог истраживања у ОШ „Рада Миљковић“.
       Након истраживања ученици су изнели своје утиске о учешћу – неки од коментара су:
,,За ову врсту тестирања одлучио сам се да бих видео питања о правима и понашању грађанина.“
 ,,Учешће у овом пројекту ми је било важно, јер сматрам да ће се  нешто променити.“        
,,Овај тест ми је допринео мало другачији поглед на свет. Натерао ме је да размишљам о стварима о којима нисам размишљала.