ЗАВРШНИ ИСПИТ - 17, 18. И 19. ЈУН 2020.

Датум: 13. Jun 2020 13:17 Категорија: Новости и обавештењаОргaнизација  Завршног испита за ученике 8.разреда је у току. Ево детаљних смерница и упутстава за наше осмаке!

Завршни испит
 
Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит се полаже у јунском року, 17,18. и 19.06.2020. године. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Први дан – српски језик
Други дан – математика
Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)


1. Упутство за коришћење обрасца 41. на завршном испиту. Ово упутство је ревидирано (разликује се од претходног). Упутство је намењено, пре свега, директорима, супервизорима, дежурним наставницима и одељенским старешинама.

https://fonbgacrs-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/milos_jevtic_fon_bg_ac_rs/EQKktmo4I0RCiM9JEigFKsEBoleQRPgqLLHDRRAuOXGGKA?e=Yf9QLH


УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКАУПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТАУПУТСТВО ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ КАКО САВЛАДАТИ ТРЕМУ ПРЕД ЗАВРШНИ ИСПИТ?


Ево корисних информација и савета за осмаке.
Пуно среће и успеха на Пробном завршном и Завршном испиту, жели вам стручна служба школе!