ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 2020/2021.

Датум: 30. April 2020 12:26 Категорија: Новости и обавештења
Наставничко веће Основне школе „Рада Миљковић“, Јагодина је, на образложен предлог стручног већа за разредну наставу, односно стручних већа за области предмета, дана 28.4.2020. године донело:
1. Одлуку о избору уџбеника за други и шести разред у школској 2020/2021. године
2.Одлуку о избору уџбеника за трећи и седми разред у школској 2020/2021. године

Спискове  уџбеника за све разреде можете видети у наставку текста.Списак уџбеника за 1. разред

Списак уџбеника за 2. разред

Списак уџбеника за 3. разред

Списак уџбеника за 4. разред

Списак уџбеника за 5. разред

Списак уџбеника за 6. разред

Списак уџбеника за 7. разред

Списак уџбеника за 8. разред