НАСТАВА НА ДАЉИНУ - РЕАЛИЗАЦИЈА, ОПТЕРЕЋЕНОСТ, ИЗАЗОВИ

Датум: 09. April 2020 15:24 Категорија: Новости и обавештења

 
Током 4. недеље организације и реализације НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ, ОШ "Рада Миљковић" приступила је озбиљној и детаљној анализи постојећег стања у наставном процесу, учењу на даљину и оптерећености свих учесника у истом.  Овом приликом захваљујемо свим ученицима, наставницима и родитељима који су нам изашли у сусрет, искрено одговарали на постављена питања и тврдње и тиме максимално допринели да дођемо до закључака, битних за даљи рад на даљину у ванредним условима. 
 Резултате истраживања можете видети у доле приложеним материјалима.
Резултати анкете за ученике - овде
Резултати анкете за наставнике - овде
Резултати анкете за родитеље - овде
Закључци и препоруке - овде

Резултати су задовољавајући! Могло би се рећи да смо сви пријатно изненађени прилагођавањем и радом свих учесника у овом процесу.
Циљ нам је био да сагледамо све тешкоће и оптерећења која прате рад у измењеним условима. Прилагођени јесмо, наравно има  тешкоћа, али у мањем обиму. Путања напретка је узлазна. Чињеница је и да смо сви различити, напредовање би се могло свести на индивидуалне оквире (неко спорије, неко брже напредује...).
Важно је да радне навике постоје, да се настава редовно одвија са мањим оптерећењем, да је комуникација између наставника, ученика и родитеља на задовољавајућем нивоу, што нам и јесте циљ.

Поздрав свима и свако добро!

Управа и стручна служба ОШ "Рада Миљковић"