Обука "Развој међупредметних компетенција"

Датум: 20. Februar 2020 14:08 Категорија: Новости и обавештења

Обука "Развој међупредметних компетенција" одржана је у петак 7.2.2020.год. у просторијама матичног објекта ОШ "Рада Миљковић". Ова обука је од јавног значаја - одобрило ју је и финансирало МПНТР. Организатор је Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања "Нови Логос". Водитељи обуке су Валерија Живковић и Марина Остојић. Програм обуке подразумева групу од 30 запослених из 85 ОШ међу којима је била и наша.
 

 


 

Општи циљ: Јачање професионалних компетенција наставника, стручних сарадника и директора у основном образовању и васпитању за развијање међупредметних компетенција и примену међупредметног приступа настави и учењу ради изградње знања која повезују градиво појединачних наставних предмета.

Очекивани исходи:
Полазници:
- владају стручном терминологијом у домену развоја компетенција;
- планирају и организују наставу и учење усмерену на развој компетенција ученика;
- функционално повезују исходе, компетенције и стандарде постигнућа;
- планирају и реализују пројектну наставу као облик образовно-васпитног рада;
- реализују наставу и учење подстицањем, применом међупредметног, интегрисаног, тематског приступа, различитих метода, техника и активности ради развијања компетенција ученика.

Компетенције које програм развија:
- Поучавање и учење (К2)
- Подршка развоју личности детета и ученика (К3)