Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима је на веома завидном нивоу. Комуникација је добра, родитељи се углавном одазивају на позив управе и разредних старешина. Савет родитеља се редовно сазива и уредно функционише.

САВЕТ РОДИТЕЉА
Функционише у школи и чине га представници свих разреда и одељења у школи.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
Редовно их сазивају разредне старешине, и евентуално ванредно - по потреби.

ЕДУКАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
Одржавају се предавања за родитеље, углавном на захтев Савета родитеља.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
- Отворена врата - консултације са разредним старешином 
- Отворене косултације са предметним наставницима