ПРВАЦИ - УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/2023.

                  

     Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у времену од 1. априла 2022. до 31.маја 2022.
     Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду у две групе - матични објекат и објекат на Стрелишту
    Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2015. године и деца рођена до 29.2.2016. год.
    За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 1.3. до 1.9.2016.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2022. године.
    Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
    Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће уписати дете, на основу чега  подноси захтев изабраној школи (секретару школе).
    Упис у први разред школске 2022/2023. године обављаће се електронским путем.
    Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2022/2023. годину преко Портала еУправа (
https://euprava.gov.rs).
   Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.априла до 31.маја 2022. године. Педагог или психолог школе ће извршити тестирање ученика на основу заказаног термина.
    Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику (извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању предшколског програма, доказ о лекарском прегледу детета и потврду пребивалишта), јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које морате да понесете са собом уколико сте преглед обавили код приватног лекара.
    Молимо вас да у складу са тим, приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима или сте сигурни да ћете га обавити до термина који сте изабрали за упис. Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец дана, тако да имате довољно времена за све.
Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи.
    Код електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.
    Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од секретара школе на телефон 035 243516 сваким радним даном, а за сва ваша питања и недоумице нам се можете и лично обратити, најављеним доласком у школу.
    Све неопходне информације налазиће се на  сајту школе.
   
    ХВАЛА НА УКАЗАНОМ ПОВЕРЕЊУ!
   
       Директор ОШ "Рада Миљковић"
          Сања Прибаковић

        
          

       
Моле се родитељи чије је место становања ван територије која припада нашој школи, да поднесу Захтев за упис детета у први разред.
       За све детаљне информације можете се обратити директору, помоћнику директора, педагогу, психологу и секретару школе.

 

                     Упис ученика у први разред
               Корисне информације за родитеље

Када је родитељ обавезан да упише дете у први разред основне школе? 

Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.  Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

У коју основну школу родитељ уписује своје дете?

Дете уписујете у основну школу којој по месту становања територијално припада, о чему се можете распитати у самим школама. Свака школа има тачно одређено подручје и дужна је да упише свако дете са свог подручја, без обзира на број већ уписаних ђака.

Да ли постоји могућност да се дете упише у основну школу којој територијално не припада? 

Родитељи који желе да упишу дете у школу којој територијално не припадају могу изабраној школи да поднесу захтев (секретару школе). У захтеву се наводе разлози за овакав избор школе. Ови захтеви се узимају у разматрање након што се упишу деца која територијално припадају школи и када се процени да школа има могућности да прими још ученика.

Да ли постоји превремени упис у први разред и на коју се децу превремени упис односи? 

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. 
Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши психолог школе. На основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

 

Да ли постоји могућност одлагања уписа у први разред? 

Не. У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Oдлагање уписа постоји само у случајевима када постоје здравствени разлози за то, а то препоручи лекар специјалиста који лечи дете.

Који се предмети изучавају у првом разреду основне школе? 

Постоје обавезни и изборни предмети. Обавезни су:

- Српски језик
- Математика
- Енглески језик
- Свет око нас
- Ликовна култура
- Музичка култура
- Физичко и здравствено васпитање
- Дигитални свет

Обавезни изборни предмети су (ученик се опредељује за један):

- Верска настава
- Грађанско васпитање

Колики је недељни фонд часова у првом разреду? 

Највећи фонд часова или број часова у току једне радне недеље имају обавезни предмети српски и математика, по 5 часова недељно. Следи физичко васпитање са 3 часа недељно, енглески језик и свет око нас са 2 часа, музичка. ликовна култура и дигитални свет са по једним часом недељно. Са по једним часом недељно су заступљена и два  изборна предмета.
 

КОРИСНИ САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

 

    Полазак у школу је нова развојна фаза у одрастању  сваког детета фаза са безброј нових изазова, како за дете, тако и за целу породицу,  зато се и каже да цела породица „креће“ у први разред! Да ли је потребно додатно припремати дете за тестирање?
Како детету представити тестирање за школу? Шта треба да кажем детету? Како ублажити прелазак из вртића у школу?
Многобројна питања муче  родитеље и будуће прваке. 
     Ево помоћи наше школе!
УПИС ПРВАКАИГРОМ ДО ЗНАЊАНавике, говор и слушање, фина моторика
Да ли је потребно додатно припремати дете за тестирање?Како ублажити прелазак из вртића у школу?
Тестирање предшколаца за упис у први разред- Зелена учионица (клик на слику)