ETWINNING PROJEKAT - YOU COMPLETE MY PİCTURE - ZAVRŠI MOJU SLIKU

Наша школа је јануара 2021.године са неколико школа из Србије, БиХ, Хрватске, Македоније, и Турске организовала и кренула са раеализацијом eTwinning пројекта  Заврши моју слику - YOU COMPLETE MY PIKTURE.
Пројекат обухвата заједнички рад цртежа ученика партнерских школа и  презентација  употребoм Web.2 алата од стране свих учесника у васпитно – образовном процесу. Главни мотив је радост и задовољство током заједничког рада и уживање у новонасталим уметничким делима.
Ученици су размењивали радове на Twinspace – у пројекту и путем друштвених мрежа. Реализовани су и видео сусрети школа на матерњем језику, као и на одабраним страним језицима.
Пројекат је трајао од Јануара до маја 2021. и намењен је ученицима узраста од 7 до 11 година.