ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ




НАСТАВА У ИЗМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА

   Током протеклих месеци, 2020.године, образовно - васпитни рад је реализован у измењеним условима. Протекла школска 2019/2020. година завршена је успешно, уз велике потешкоће током ванредног стања насталог због пандемије изазване вирусом Covid -19. Наставници и ученици су се максимално трудили и успешно реализовали наставу на даљину. 
    Нажалост, пандемија и даље траје, школска 2020/2021. је почела, такође у измењеним условима. Образовно - васпитни рад је организован у складу са Стручним упутством Министарства просвете. Управа и стручна служба школе, наставници и ученици учествовали су у организацији и реализацији наставе по комбинованом моделу, примењујући све превентивне и хигијенске мере заштите.
   Комбинацијом непосредне наставе и наставе на даљину успешно је завршено прво полугодиште, сада спремнији и сигурнији улазимо у друго.

   Ученицима пружамо подршку у настави на даљину путем  Едмода - наше званичне платформе за учење. Примењујемо Гугл мит и Зум - алате у настави, који омогућавају деци да уживо прате часове оним данима када не иду у школу. Деца активно учествују у настави од куће, заједно са својим другарима у школи, а наставници имају континуирани увид у њихов рад и напредовање.


Оперативни план школе - друго полугодиште



    Велика захвалност свим наставницима управи школе и стручним сарадницима који су својим учешћем и активношћу помогли да се настава реализује у измењеним условима. Посебна захвалност наставницима информатике - Емини Илић, Тамари Јовановић, Владану Обрадовићу и Николи Петровићу, као и Даници Јегдић - Мркшић - наставници енглеског језика, који су својим презентацијама, вођењем обука, несебично помогли свим наставницима којима је дигитална помоћ неопходна.
    Представљамо вам презентације наших наставника, као и документацију - упутства (платформа за учење и апликације за видео часове/онлајн наставу) неопходну за рад ученика и наставника.

ЕДМОДО – ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ







ПРИСТУП ГУГЛ  УЧИОНИЦИ - УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ




ZOOM - МАЛЕ, А ТАКО ВЕЛИКЕ СТВАРИ