БУДИ ОДГОВОРАНВанредно стање је укинуто 6. маја 2020. године. Рад и организација рада запослених
у школи се наставља поштовањем и придржавањем свих прописаних превентивних мера у циљу спречавања ширења коронавируса.
Такође, поштујући претходно наведено, објавили смо неопходна обавештења и обавезе запослених, али и осталих лица која из личних или пословних разлога улазе
у школу.


ПРЕПОРУКЕ ШКОЛАМА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ COVID -19 КОД УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХХИГИЈЕНСКО САНИТАРНЕ МЕРЕ
ПРОТОКОЛ   ЧИШЋЕЊА И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И ПОСТУПЦИ У ФУНКЦИЈИ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ САРС-КОВ-2 СА ЦИЉЕМ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ И ЗАПОСЛЕНИХ
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК ОШ "РАДА МИЉКОВИЋ" - почео је са радом након укидања ванредног стања.


ДОПИСИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈАПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ
ПРЕДЛОГ ПРОТОКОЛА БЕЗБЕДНОГ ПРИЈЕМА И РАДА СА ДЕЦОМ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ