СТОП НАСИЉУ
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ШКОЛСКА 2022/2023.


Поштовани и уважени родитељи наших драгих ученика,

Како смо на истом путу и сви једнако желимо да деца у школи буду безбедна и сигурна, да насиље сведемо на најмању могућу меру нудимо вам неколико тема за промишљање нарочито у разговору са вашом децом. У жељи да вас теме инспиришу срдачно вас поздрављамо.


 КЛИК НА СЛИКУ

 

Комплетан приручник ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ - превенција и реаговање, издавача - Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Педагошко друштво Србије (кликнути на фотографију)

                                                         

 
 

 

Како да школа буде безбедна

Све мање је школе у Србији које се могу похвалити да у њиховом окружењу нема насиља, што потврђују и подаци Уницефа, према којима је чак 65 одсто школске деце за последња три месеца било изложено неком виду насиља.
 
Око 25 одсто ђака доживи неки облик малтретирања, а чак 30 одсто жали се на насилно понашање наставника. Психолози већ дуже време покушавају да одгонетну зашто наша деца све чешће “разговарају” пајсерима и ножевима, и зашто школа више није безбедно место.
 
Мере за превенцију насиља су нормативне, репресивне, казнене, али и да су важни учење и позитивна клима у школи. Пораст насиља, пре свега физичког, али и уцена и лажи може се зауставити уколико се примењују програми превенције, уз активну улогу родитеља, наставника и стручњака.
 
Деца су изложена свим облицима злостављања, од физичког, преко социјалног, сексуалног, емоционалног, до електронског, а стручњаци у полицији подсећају и на проблем наркоманије међу школском децом. Наши наркомани су веома млади, пубертетлије и још у основној школи долазе у додир са дрогом, која се продаје и у школском дворишту.
 
Као један од главних узрока насиља стручњаци наводе нерешене и поремећене породичне односе и развод родитеља, при чему утицај има и наш менталитет. Један од битних фактора настанка агресије су и насилни садржаји у медијима, јер дете прихвата вредности које му систем нуди.
 
Само системским решењима може смањити насилно понашање, али да је одговорност на породици и школи. Проблем је што смо ми инертно друштво и што нам је и сам систем вредности другачије постављен, па се школа посматра више као модна писта.

Уницеф је у сарадњи са државним институцијама започео пројекат “Школа без насиља” са идејом да се тај програм уведе у цео домаћи школски систем.
(Клик на слику!)Министарство просвете, науке  и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Ужичким центром за права детета припремило је материјале под називом "Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету ".

  

 

 

 

 

 


ВОДИЧ ЗА БЕЗБЕДНО ДЕТИЊСТВОБЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ УЧЕНИКА НА ПРВОМ МЕСТУ

Проблематика насиља у школи, превентивних и интервентних активности, дигиталног насиља, као  новог непријатеља... честе су теме нашег друштва и завређују пажњу.

Током првог полугодишта школске 2020/2021. за лист 
 "Поморавски гласник" (децембарски и јануарски број - 33 и 34), наша школа је изнела виђење ове веома значајне проблематике, истицањем корисних савета и закључака, на основу искуства током протеклих година.  


У жељи да наши ученици буду безбедни и сигурни у школи, да насиље сведемо на најмању могућу меру - истичемо ове корисне презентације.