СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА    ШКОЛСКА 2019/2020.Г. 

У овој школској години у складу са Школским развојним планом остварујемо III циљ:   „Развијање  капацитета  учења и подучавања  кроз хоризонтално учење и  вршњачко подучавање у наставним и ваннаставним активностима“. Kao школа Вежбаоница и E Twining школа унапређујемо капацитете наставника за креирање курикулума усмереног на развој компетенција ученика за примену иновативних метода и ИКТ алата, посебо у областима : интеркултуралности , одржив развој и образовање за иницијативу и предузетништво.Умапредити сарадњу са свим школама и актерима образовања и васпитања. Стручно усавршавање унутар установе базира ће се на приказу примера добре праксе професионалцима   у школи, на локалу и у мрежи школа кроз угледне часове, приказе СВ и студијске посете. У оквиру сарадње са Педагошким факултетом у Јагодини планирају се састанци на тему приказа примера добре праксе.Предметни наставници ће успоставити сарадњу са базичним факултетима и унапредити менторски рад како са студентима тако и са приправницима.  У области стручног усавршавања ван и унутар установе, колектив ће се оснаживати за лидерство у мрежи школа Вежбаоница, мрежи  ПО, мрежи E Twining школа.   У области програма Школа без насиља, школа се припрема за Модел школу у области заштите деце од насиља – са акцентом на развијању компетенција за форумовање, као конструктивним одговором на насиље.  Наставни кадар ће, такође, узети учешће на струковним организованим семинарима у току школске године и током зимског распуста, како би унапредили  своја знања и вештине  и подигли ниво квалитета наставе у школи, уграђивањем сазнања са семинара у свакодневни живот и рад школе.  На основу усвојеног Правилника школе о стручном усавршавању и професионалном развоју, професионалци ће у  оквиру 44 сата СУ и ПР унутар установе,  организовати и реализовати  размену примера добре праксе у унапређивању квалитета  наставних и ваннаставних области, као и у раду са родитељима. Школа ће издавати потврду за учешће свим присутним професионалцима, у складу са Правилником.