Географска секција

Географска секција развија креативност код ученика,  тимски рад,подстиче дружење и сарадњу код ученика од петог до осмог разреда.Продукти рада су плакати са различитом тематиком који красе паное и зидове кабинета,а израђују се тематски  плакати поводом обележавања важних датума, рељефне карте направљене од рециклираног папира, модели унутрашње грађе Земље и модели вулкана, збирке стена нашег краја и шире, украси од природних и рециклираних материјала, Power point презентације , реферати на задате теме и др.Чланови географске секције организују квизове знања, трибине и акције сакупљања и продаје  старог папира, пластичне амбалаже, лименки.
Од 2011.године наша школа има редовну сарадњу са „RECAN“ фондом који у нашу школу доводи стручна лица  која држе предавања ученицима,а ученици су активни у прикупљању лименки.Чланови Географске секције су редовни учесници конкурса разних инситуција,а највећи успеси су награде на Ноу фесту и конкурсу Француског института „Обнови своју енергију“за премете израђене од рециклираног материјала.
У сарадњи са члановима Стручног већа природних наука организују се разне посете и излети : Ђурђевом брду , ЗОО врту, Фестивалу науке, Природњачком парку, музејима у граду и околини и др.Њихов циљ је да ученици поред рекреације и забаве , на терену стекну трајно знања о неким појавама на пример: видик, видикова линија, стране света и орјентација у простору и др.