Уџбеници ( 1. - 8. разред )

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 2020/2021.

Наставничко веће Основне школе „Рада Миљковић“, Јагодина је, на образложен предлог стручног већа за разредну наставу, односно стручних већа за области предмета, дана 28.4.2020. године донело:
1. Одлуку о избору уџбеника за други и шести разред у школској 2020/2021. године
2.Одлуку о избору уџбеника за трећи и седми разред у школској 2020/2021. годинеСпискове  уџбеника за све разреде можете видети у наставку текста.Списак уџбеника за 1. разред

Списак уџбеника за 2. разред

Списак уџбеника за 3. разред

Списак уџбеника за 4. разред

Списак уџбеника за 5. разред

Списак уџбеника за 6. разред

Списак уџбеника за 7. разред

Списак уџбеника за 8. разред


Листа уџбеника који се користе по разредима у нашој школи.