СТАТУТ ШКОЛЕ

СТАТУТ ОШ "РАДА МИЉКОВИЋ" ЈЕ НА ДОЊЕМ ЛИНКУ.