7. разред - Недеља толеранције

У недељи од 15.11. до 19.11. 2021. ученици седмог разреда су се на часовима редовне наставе, одељењске заједнице и на часовима грађанског васпитања бавили толеранцијом. У свим одељењским заједницама одрађена је радионица о толеранцији и ученици су писали поруке за дрво толеранције. На часу српског језика рађени су одломци из Дневника Ане Франк и ученици су излагали на тему расне, верске и националне толеранције. Часови грађанског су обухватили прављење дрвета толеранције. Сви часови одељењске заједнице су одржани 17.11.2021.