5/2 и 5/4 - Међународни дан толеранције

Одељења 5/2 и 5/4, на часовима одељенске заједнице, обележила су Међународни дан толеранције - 16. новембар.