Стручно веће природних наука обнавља једну своју дугогодишњу активност

Стручно веће природних наука од свог формирања када се звао "Тим за природну групу предмета" имао је једну активност која га је красила,а то је било "неговање тима" Ова активност подразумевала је да се негују односи међу члановима тима тиме што су се обележавали рођендани,рођења деце, одласци у пензију,славила постигнућа, поклањањем пригодних поклона.То је био начин да се сва потребна стручна задужења унутар тима обаве у пријатној атмосфери.После паузе, Стручно веће природних наука вратило је неговање унутар Стручног већа, тако да је на састанку 17.децембра 2019.године уз остале тачке дневног реда, било и "Неговање Стручног већа" када су уручени поклони у виду књига колегама којима је у претходном периоду био рођендан.Надамо се да ће ова активност подстаћи све чланове да много више сарађују унутар Стручног већа и заједно са својим колегама промовишу своје предмете на најбољи начин.