Сараднички час "Мит о космосу" српски језик и географија

У петом разреду одржан је сараднички час " Мит о космосу". Ученици су показали своје вештине истраживања и презентовања, а опробали су се и у квизу. Час су реализовале Ана Богдановић Милосављевић и Љиљана Ивановић Јованчевић.