Дечја недеља у објекту ОШ "Рада Миљковић" у Буковчу

"Да право свако-дете ужива лако" Дечја недеља у издвојеним одељењима у Буковчу,уцитељице: Кристина Петровић и Јелена Златковић.