ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА - ШКОЛСКА 2022/2023.

Датум: 21. April 2022 13:31 Категорија: Новости и обавештења

Наставничко веће Основне школе „Рада Миљковић“, Јагодина је, на образложен предлог стручног већа за разредну наставу, односно стручних већа за области предмета, дана 19.4.2022. године донело:


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА 4. И 8.РАЗРЕД, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛАОГИЈА - 7.РАЗРЕД, БИОЛОГИЈА И МУЗИЧКА КУЛТУРА - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ  

НА ЛИНКОВИМА У ТЕКСТУ ИСПОД МОЖЕТЕ ВИДЕТИ СПИСКОВЕ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ПО СВИМ РАЗРЕДИМА, ПОЈЕДИНАЧНО.

1.РАЗРЕД

2.РАЗРЕД

3.РАЗРЕД

4.РАЗРЕД

5.РАЗРЕД 

6.РАЗРЕД

7.РАЗРЕД

8.РАЗРЕД